Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Đoàn cán bộ Quân khu 2 thăm và làm việc tại các tỉnh Bắc Lào

go top