QK2 – Sáng 17-11, Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu, các phòng ban  chức năng.

 

Tư lệnh Quân khu quán triệt mục đích, yêu cầu kiểm tra.

                               Tư lệnh Quân khu quán triệt mục đích, yêu cầu kiểm tra.

 Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện trên các mặt công tác. Trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh các cấp về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; duy trì có nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập theo các phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện cho các đối tượng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị VMTD; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng.

 

Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

                     Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

 Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật; tăng cường tuyên truyền rộng tãi các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh; thường xuyên quản lý, nắm chức tình hình tư tưởng của bộ đội, 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật; đã tiến hành kiểm tra, giám sát 40 tổ chức đảng và 229 đảng viên; tham gia trên 9.200 ngày công của tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng, sửa chữa nhà văn hóa, giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn…

 

Kiểm tra tại Ban Dân quân, tự vệ Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

                                 Kiểm tra tại Ban Dân quân, tự vệ Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

 Duy trì chặt chẽ các loại vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; tổ chức tiếp nhận, cấp phát kịp thời quân trang cho các đối tượng… Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe ô tô hệ I theo đúng chỉ tiêu; tiến hành bảo dưỡng 1, bảo dưỡng 2, sửa chữa vừa và nhỏ vũ khí trang bị bảo đảm chất lượng…

Tin, ảnh: VŨ THƯ