Từ năm 2010 đến nay, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Sơn La đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ (DQTV), góp phần đưa Luật DQTV đi vào cuộc sống.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật DQTV, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Luật DQTV; đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai Luật DQTV trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu luật DQTV, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng duy trì chuyên mục Quốc phòng toàn dân, trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện luật DQTV trên địa bàn đạt hiệu quả.

Ngắm mục tiêu (Ảnh minh họa, nguồn: http://www.baolaocai.vn)

Bên cạnh đó, Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị về“ tăng cường công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới”; Nghị quyết sô 37/NQ/DU ngày 01/10/2009 của ban Thường vụ tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng DQTV-DBĐV trong tình hình mới. Công tác tập huấn, bồi dưỡng Luật DQTV ở các cấp cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tổ chức 19 lớp tập huấn, triển khai luật DQTV tham dự lớp tập huấn có hơn 10.000 đồng chí cán bộ chủ chốt của các cơ quan đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh, phóng viên báo đài địa phương. Trong đó, UBND tỉnh tổ chức 8 lớp cho hơn 800 đồng chí cán bộ các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, là chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; lãnh đạo cấp huyện; chỉ huy các đồn Biên phòng; ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng đứng chân trên địa bàn tỉnh, phó tham mưu trưởng, trợ lý dân quân, trợ lý chính trị cơ quan quân sự cấp huyện. UBND cấp huyện tổ chức 11 lớp với hơn 1.250 học viên; cấp xã tổ chức 125 lớp với 8.750 học viên. Những xã không tổ chức tập huấn luật DQTV   được đưa vào phổ biến, tuyên truyền tại hội nghị tổng kết công tác QP-ĐP. Ngoài ra, Bộ CHQS và các huyện, thành phố còn tổ chức tập huấn theo chương trình quy định cho cán bộ DQTV các cấp, qua kiểm tra kết quả đều đạt khá.

Để rút kinh nghiệm chỉ đạo triển khai có hiệu quả ở 204 xã, phường, thị trấn, xã Cò nòi (Mai Sơn) được tỉnh, Cục DQTV chọn xây dựng mô hình điểm tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật DQTV. Đồng chí Lò Văn Lả, phó Bí thư Đảng Chủ tịch UBND xã Cò Nòi cho biết: Thực hiện theo sự chỉ đạo của trên, Đảng ủy, UBND xã Cò Nòi đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật DQTV, như: Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự địa phương; Kế hoạch công tác DQTV, giáo dục quốc phòng - an ninh hàng năm; Quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giáo viên tuyên truyền Luật DQTV… Đồng thời có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tuyên truyền; thành lập 30 tổ tuyên truyền ở 40 bản, tiểu khu (mỗi tổ gồm 5 thành). Cùng với tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh xã; hàng tháng, các tổ còn tổ chức tuyên truyền luật DQTV lồng ghép vào các buổi sinh hoạt ở cấp thôn, bản vào các dịp lễ, hội . Đến tháng 10/2012, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều áp dụng, thực hiện theo mô hình này. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật DQTV như xã Chiềng Hặc Huyện Yên Châu, Phường Chiềng Lề Thành phố Sơn La, xã Chiềng Ban huyện Mai Sơn...

Đồng chí Cầm Ngọc Minh Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian qua luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Sau 2 năm thực hiện, đến nay Sơn La đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của tỉnh theo Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV của Chính phủ.

XUÂN TRƯỜNG