QĐND Online – Ngày 29-12, Ban CHQS thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tháng hành động cao điểm” nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày bầu cử Quốc hội khoá đầu tiên (6-1-1946/ 6-1-2016).

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-1-2016,  tập trung vào nội dung 3 nhất là: Công tác chính trị tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Các cơ quan, đơn vị ký kết thực hiện nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua.

Để thực hiện tốt đợt thi đua, Ban CHQS thành phố tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hoạt động của Quốc hội trong tiến trình lịch sử của đất nước. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, nhất là lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu, chuẩn bị giao quân năm 2016. Thực hiện nghiêm công tác dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “Tháng hành động cao điểm” đã được cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Ban CHQS thành phố và các đơn vị dân quân, tự vệ tích cực hưởng ứng thực hiện.

Tin, ảnh: ĐĂNG NINH