Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com
Quân khu 2: Tấm lá chắn, phên dậu của Tổ quốc (Kỳ 4)Quân khu 2: Tấm lá chắn, phên dậu của Tổ quốc (Kỳ 4)29/03/2012 16:25
Từ mốc son lịch sử ra đời cho đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, LLVT Quân khu 2 luôn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong suốt những tháng năm đầy khó khăn, thử thách ấy, LLVT Quân khu đã được nâng cánh bay lên cùng với sự phát triển của đất nước, của Quân đội...
Quân khu 2: Tấm lá chắn, phên dậu của Tổ quốc (Kỳ 2)Quân khu 2: Tấm lá chắn, phên dậu của Tổ quốc (Kỳ 2)08/03/2012 10:50
QK2 - Những chiến công của LLVT Quân khu 2 đã góp phần quan trọng đánh bại cuộc hành binh liều lĩnh của Pháp lên Việt Bắc, như lời của viên đội Su -ten, một sĩ quan chỉ huy Pháp than thở với đồng đội tại Mác Khan trước lúc tắt thở rằng: “Than ôi! sẽ còn rất nhiều cây thập ác bằng gỗ mọc lên trong nghĩa địa khổng lồ Tuyên Quang”...
Quân khu 2: Tấm lá chắn, phên dậu của Tổ quốc (Kỳ 1)Quân khu 2: Tấm lá chắn, phên dậu của Tổ quốc (Kỳ 1)06/03/2012 15:00
QK2 - Ngày 19-10-1946 Chiến khu 10 được thành lập bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên và huyện Mai Đà (Hoà Bình). Thời gian này Khu bộ đóng ở Việt Trì. Bộ chỉ huy Quân khu gồm: đồng chí Bằng Giang là Tư lệnh, đồng chí Tạ Xuân Thu là Chính uỷ. Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu sự ra đời của LLVT Quân khu 2...
go top